Vård och omsorg - preliminär beräkning av avgift

LÄS MER

Du som får stöd och service genom hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Här kan du göra en preliminär beräkning av kostnaden. Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i.  

Läs gärna mer om hur avgiften beräknas på sidan www.ljungby.se/avgiftinomomsorg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa