Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

  • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare.
  • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja elektroniska cigaretter behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten på sidan: Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter

Du måste anmäla försäljning av elektroniska cigaretter till oss innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa