Anmälan om varmkompost och ansökan om kvartalstömning av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att starta en kompost för hushållsavfall behöver du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Samtidigt som du anmäler om kompostering anmäler du även om du önskar få ett förlängt hämtningsintervall av ditt hushållsavfall. För handläggning av ärendet tar nämnden ut en avgift enligt taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa