Anmäl hämtning av grovsopor

LÄS MER

I ditt abonnemang för sophämtning ingår hämtning av grovsopor fem gånger per år. Grovsopor är  exempelvis vitvaror, möbler,  TV och cyklar. Anmälan görs senast onsdag veckan före aktuell vecka för hämtning. Uppgifter som du ska ange för att kunna få hämtning av grovsopor finns på din faktura och grovsoporna ska specificeras. Du får lämna högst 5 kolli per tillfälle

Inför hämtningen av grovsopor

Grovsopor får inte döljas i sopsäck, kartong eller annat emballage. Grovsoporna ska placeras väl synligt vid tomtgränsen eller vid plats där sopbilen normalt stannar senast klockan 7.00 på måndagen samma vecka som hämtning sker. Märk dina saker med "grovsopor". 

Beroende på antalet inkomna anmälningar kan hämtningen ibland dra ut på tiden till efterföljande vecka.
Du kan givetvis själv transportera dina grovsopor till Bredemads återvinningscentral.

Läs mer på sidan www.ljungby.se/grovsopor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa