Rapport av slutförd grävning i allmän platsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar du slutförd grävning i allmän platsmark. Bestämmelser om grävning hittar du på sidan: www.ljungby.se/platsmark

Vill du gräva i den allmänna platsmarken måste du först ansöka om grävningstillstånd. Efter färdigställandet skickar du in rapport om slutförd grävning via denna e-tjänst.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa