Beställ nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En nybyggnadskarta används som kartunderlag till situationsplanen som ska skickas in vid en bygglovsansökan.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. Vilken du ska använda  beror på vilken typ av byggnation du ska göra, samt var i kommunen fastigheten ligger. Vid enklare byggnationer kan det räcka med ett kartutdrag ur kommunens primärkarta, en så kallad Tomtkarta.

Ifall du är osäker på vilken karta som behövs för just din bygglovsansökan, så kolla gärna med bygglovsavdelningen innan beställningen görs.

Fullständig nybyggnadskarta 

Används vid all nybyggnation av bostäder, kontor, industri med mera inom detaljplanelagt område som kräver anslutning till kommunens VA-ledningar.

Kartan visar fastighetens (tomtens) exakta mått och läge i plan och höjd, information från gällande detaljplan, läge och höjder på VA-serviser samt läget och storleken på befintliga byggnader

Förenklad nybyggnadskarta 

Används vid nybyggnation inom detaljplanelagt område där det inte finns kommunala VA-ledningar. Samt vid tillbyggnader av bostäder, industri- och lagerbyggnader, garage och förråd inom detaljplanelagt område. I vissa fall kan det behövas en förenklad nybyggnadskarta även utanför detaljplanelagt område ifall det ska byggas nära en fastighetsgräns eller nära strandskydd eller liknande. 

Beställ din karta i god tid

Beställ din karta i god tid innan du ska skicka in bygglovsansökan. Nybyggnadskarta levereras normalt inom 2-3 veckor. Under perioder med många beställningar kan det ta upp till 4-5 veckor. Förenklad nybyggnadskarta levereras normalt inom 1-2 veckor. Under perioder med många beställningar kan det ta upp till 3 veckor..

Läs mer på sidan www.ljungby.se/nybyggnadskarta

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Uppgifter om byggnadsarea
  • Uppgifter om fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa