Ansök om sponsring

LÄS MER

Kriterier för sponsring

  • Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning till Ljungby kommun som bidrar till en positiv marknadsföring av kommunen. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet och/eller specifikt arrangemang.
     
  • Sponsorvärdet bedöms efter hur många marknadsföringen förväntas nå. Ju fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. Vid till exempel sponsring av idrottsföreningar som deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering beaktas vid beslutet. Sponsorinsatser vid evenemang bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen, förväntad och faktisk publiktillströmning, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning.
     
  • Ljungby kommun sponsrar inte affärsdrivande, politiska eller religiösa organisationer/föreningar.
     
  • Allt som kommunen ställer upp med ska värderas i kronor så att det tydligt framgår vad kommunen satsar. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra och extern marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomisk sponsring.

Läs mer på sidan Sponsring - Ljungby kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa