Beställning av nyckel till vattenkiosk

LÄS MER

Här kan du som företag eller privatperson beställa en nyckel för hämtning av industrivatten (åvatten) och eller dricksvatten i  större mängd i vattenkiosken på Kungsgatan 43 i Ljungby. Det krävs egen slang/koppling. Engångskostnad för nyckel är 250 kr och debiteras oavsett vilket vatten som hämtas. Industrivatten och dricksvatten faktureras löpande en gång i kvartalet. Industrivatten kostar 10 kr/m3. Dricksvatten kostar 50 kr/m3.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa