Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - anmälan/avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till personer under 18 år. 

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du ska även ha en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt efter verksamhetens omfattning. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns det information om vad egenkontrollen ska innehålla.

Hämta företagsuppgifter

Som företrädare för företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om företaget manuellt. 
Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa