Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Här ansöker du om strandskyddsdispens. Läs mer på sidan www.ljungby.se/strandskydd

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan i skala 1:500 med tomtplatsavgränsning (situationsplan med måttsatt skiss över avgränsning så som mur, staket eller häck.)
  • Planritning (om en byggnad ändrar användning)
  • Alla underlag ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa