Driftbidrag till statsbidragsberättigad enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ljungby kommun lämnar bidrag till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar och i vissa fall också till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar. Bidraget betalas ut först efter att besiktningsprotokoll från Trafikverket har utfärdats eller annat intyg som visar att  trafikverket har betalat ut sin del.  

Via denna e-tjänst kan du:

  • ansökan om särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigad enskild väg
  • anmälan om ändrad mottagare av kommunalt driftbidrag
  • anmäla nya kontaktpersoner till föreningen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vid ändring av kontaktuppgifter ska protokoll bifogas där det framgår att personen/personerna har valts.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa