Registrering i lägenhetsregistret

LÄS MER

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet, är du skyldig att rapportera in förändringar i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas in till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett. Färdigställt anses lägenheterna vara när de är klara att bo i. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker. De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägaren inte rapportera in uppgifter, utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Uppgifter ska lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning
  • Sammanslagning/delning
  • Rivning

Följande behövs för e-tjänsten

  • Diarienummer för bygglov
  • Planritning
  • Lägenhetsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa