Ansökan om befrielse från slamtömning och sophämtning

LÄS MER

Alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna avfall och slam till sin kommun för borttransport och behandling. Detta framgår i miljöbalken.

Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.

Om fastigheten är obebodd kan det vara möjligt med dispens från sophämtning. För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och ansluten till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa