Ansökan om stöd vid missbruk

LÄS MER

Här ansöker du som har ett missbruk av alkohol, droger och spel om pengar själv om stöd från socialtjänsten.

Socialtjänsten ansvarar för att du som har ett missbruk av alkohol, droger och spel om pengar får det stöd och den hjälp som behövs för att du ska komma bort från missbruket. Den ska tillsammans med dig planera vilken vård och vilka andra insatser som du behöver. Socialtjänsten ska också noga följa upp att planen följs.

Insatser som du har möjlighet att ansöka om kan bland annat vara:

  • stöd- och behandlingssamtal
  • kontaktperson
  • vård och behandling på institution
  • placering i familjehem
  • stödkontakt med socialsekreterare
  • boendestöd

Om du ansöker om någon av ovanstående insatser kommer en utredning att påbörjas och du blir tilldelad en socialsekreterare. Detta innebär att du och din socialsekreterare träffas och pratar om din livssituation. Att en utredning påbörjas innebär också att det upprättas en personakt som förvaras i socialtjänstens arkiv. Det är bara den eller de personer som jobbar med ditt ärende samt du själv som kan komma åt och läsa personakten samt att det råder sekretess. Sekretess innebär att de personer som har insyn i ditt ärende inte får prata med någon utan ditt tillstånd om det som sker i ärendet.

Vi fördelar ansökningar varje tisdag förmiddag. 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0372-78 90 00

 

Information om personuppgiftsbehandling

Ljungby kommun samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig är socialnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa