Registrering av medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Här kan du registrera medelstor förbränningsanläggning till miljö-och byggnämnden enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten understiger 50 megawatt. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa