Entreprenörsrapport för utförd avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnas entreprenörsrapport för utförd avloppsanläggning. Du kan läsa mer om att anlägga eller ändra avlopp på sidan: Anlägga eller ändra avlopp - Ljungby kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legetimation
  • Situationsfoto över anläggningens placering med till exempel bostadshus som referens
  • Slamavskiljare och t-rör
  • Fördelningsbrunnens insida med eventuella skiboards
  • Infiltration med synliga spridarrör, innan den täcks med markduk
  • Luftningsrör
  • Eventuella förstärkningslager (samtliga lager material ska synas)
  • Djupet på schaktbotten i förhållande till marknivån
  • Grundvattenrör

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa