Trafikanordningsplan vid vägarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska göra arbeten på allmän platsmark som påverkar trafiksituationen måste du lämna in en trafikanordningsplan som beskriver hur trafiksäkerheten ska garanteras. Här kan entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa