Ansökan om grävningstillstånd i allmän platsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med allmän platsmark avses all mark som ägs av kommunen, både inom och utom planlagt område och enskilda vägar i de fall kommunen ansvarar för driften och underhållet.

Innan du startar e-tjänsten är det viktigt att du har tagit del av dokumentet "Ljungby kommuns bestämmelser för grävning i allmän platsmark". Du hittar dokumentet och mer information på sidan www.ljungby.se/platsmark

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Tagit del av dokumentet "Ljungby kommuns bestämmelser för grävning i allmän platsmark"

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa