Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om missbruk

LÄS MER

Här anmäler du din oro för att en vuxen far illa i missbruk och beroende

Om din oro gäller en ungdom använder du istället e-tjänsten; Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Viktigt att veta om orosanmälan gällande vuxna personer

När en anmälan kommer in kontaktar vi den enskilde för bedömning kring vidare handläggning av ärendet. Vi arbetar enligt gällande sekretessregler vilket innebär att vi inte kan lämna information till dig som gjort en anmälan i det enskilda ärendet. Vi har däremot möjlighet att informera dig om hur vi arbetar generellt i ärenden som rör missbruk. Om personen inte skulle vara folkbokförd i Ljungby kommun kommer anmälan skickas vidare till den kommunen där personen är folkbokförd för vidare handläggning. Är din anmälan akut och inte kan invänta nästkommande arbetsdag ring 112 och be att få bli kopplad till sociala jouren. Som privatperson kan du välja att göra orosanmälan anonymt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa