Borgerlig vigsel

LÄS MER

Hindersprövning

För att kunna gifta sig krävs att en gemensam ansökan om hindersprövning görs. Kontakta Skatteverket för ansökan om hindersprövning. Ett intyg om hindersprövning gäller i fyra månader. Intyget lämnas till kommunledningsförvaltningen i god tid, gärna två veckor före ceremonin.

Vittnen

Vid vigseln ska två myndiga vittnen vara närvarande. Kommunen kan hjälpa till med vittnen om ceremonin sker under kontorstid.

Läs mer

Läs gärna mer på sidan Borgerlig vigsel

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år fyllda
  • Intyg om hindersprövning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa